top of page

Toepassing

 

Bij een familieopstelling wordt vooral gewerkt op niveau van de familie, de familieziel.

Bert Hellinger is hier de grondlegger van. Er wordt gewerkt op intrapsychisch niveau. Verstrikkingen, zoals door overlijdens, geheimen, incest, oorlog, trauma, enz. kunnen generaties lang doorwerken en psychische klachten veroorzaken.

Via een familieopstelling kan deze spiraal onderbroken worden.

Bij een traumaopstelling wordt gewerkt op niveau van de cliënt, de persoonlijke ziel. Er wordt gewerkt op intrapsychisch niveau. Franz Ruppert is hier de grondlegger van. Door (bewuste of onbewuste) traumatische ervaringen kan de ziel afsplitsingen maken. We komen in een soort van overlevingsmodus terecht waardoor we innerlijk niet meer vrij zijn.  Via een opstelling van het verlangen kan er heling en herstel komen.

Een meditatieve opstelling houdt in dat we een meditatie doen waarbij we het veld van de familieziel of persoonlijke persoonlijke psyche verkennen en hierdoor inzicht en heling ontstaat. Je leert op die manier hoe je zelf het opstellingswerk meer kunt integreren in je dagelijkse leven.

iets voor jou?

Thema's

Ieder thema kan in een opstelling weergegeven worden.  Ze kunnen (eventueel) aanvullend op andere therapieën kunnen ingezet worden.

Thema's zijn vroegkinderlijk trauma, relaties, familie, HSP, loopbaankeuzes, misbruik, zwangerschap en geboorte, adoptie, hechting, innerlijke onrust, verlies, depressie, burn-out, boosheid, verdriet, trauma, rouw, …

Deelnemen

Iedereen kan deelnemen in een opstelling. Hetzij als representant, hetzij als opsteller of observator. Wie eraan deelneemt ervaart het als een verrijking en krijgt diepere inzichten over hoe families, de psyche en de ziel in elkaar zitten. Er kan heling en herstel optreden en blinde vlekken worden zichtbaar. 

Het wordt ook als erg verbindend ervaren om opstellingswerk in groep te doen.

Als observator

Door bij een opstelling aanwezig te zijn kan er als observator heel wat bewegen. Door onze spiegelneuronen leven we ons in en worden we geraakt in onze eigen thema's. Inzichten kunnen verkregen worden of emoties komen in beweging. Er kan heling optreden in bepaalde relaties en zaken worden losgelaten. Blinde vlekken worden ook zichtbaar.

Als representant

Als representant leef je je in, in een bepaalde emotie of persoon. Iedere rol die je representeert vertelt je iets over jezelf. Het voelt voor velen als een verrijking om te kunnen mee-voelen. Mensen die nood hebben aan meer voelen, die teveel rationaliseren of een diepere gevoelswereld willen ontwikkelen, hebben veel baat bij representant zijn.

Als vraagsteller

De vraagsteller brengt zijn vraag of probleem in. De opsteller voert een verkennend gesprek en dan worden representanten gekozen die een beeld in de ruimte vormen van de vraag of probleem. Er wordt op zoek gegaan naar hoe het probleem in elkaar zit en welke onzichtbare zaken het probleem in stand houden.Daarna wordt onderzocht welke veranderingen nodig zijn om heling of herstel te verkrijgen. 

bottom of page